Haziran 7, 2006

AB ve Ulaştırma Politikaları

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Yardımcı Doçent Dr. Cem Saatçioğlu, Ulaştırma Sistemleri ve Politikaları “Türkiye-Avrupa Birliği Uygulamaları” konulu bir kitap yayınladı.

Gazi Kitabevi’nden çıkan yayında Avrupa Birliği Ulaştırma Politikaları ile ülkemizdeki ulaştırma sektörü karşılaştırılıyor. AB tarama sürecinde ülkemizde uygulanan sistemlerde yapılması öngörülen yenilikler anlatılıyor.

2006-2008 yılları arasında Türkiye’nin AB tarama sürecinden başarı ile çıkması için yapması gerekenleri şu şekilde sıralıyor;
-Ulaştırma alt yapısı ihtiyaçlarının karşılanmasında özel sektör katılımını arttıracak modeller geliştirilmesi,
-AB kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılarak AB ülkelerinin Kafkas ülkeleri, Orta Asy, Güney Asya ve Orta Doğu ülkeleri ile ulaşımını sağlayan ulusal ulaşım ağlarımızın Trans-Avrupa ulaştırma ağları ile bütünleşmesi yönünde çalışmaları hızlandırmak,
-Bölünmüş yol yapımının tamamlanması ve standartların yükseltilmesi ile mevcut karayolu alt yapısının iyileştirilmesi,
-Karayollarında trafik güvenliğinin arttırılması,

Kent içi ulaşım alt yapısı ihtiyaçlarına belediyelerin öz kaynaklarıyla uyumlu ve ulusal standartlar doğrultusunda çözümler üretmek.

Sonuç bölümünde ise AB müktesebadını ülkemize uygulayabilmek için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Saatçioğlu’na göre karayolu taşımacılığı, mevzuatını bu müktesebada uygun hale getirmek için önemli bir mesafe kat etse de, diğer ulaşım modları arasında uyum bakımından büyük dengesizlikler bulunuyor.

Kitabında özellikle demiryolu taşımacılığının tamamen yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Saatçioğlu, hava ve deniz yolu taşımacılığında ise idari kadro yetersizliğine dikkat çekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir