Aralık 5, 2008

Atık yağları PETDER topluyor

Petder, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, Türkiye'de atık motor yağlarının toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda tek yetkili kuruluş olarak belirlendi.

Petder'den yapılan açıklamaya göre; sadece 2008 yılının ilk dokuz ayı içerisinde toplanan 12 bin 74 ton atık motor yağının enerji değeri;  132 milyon kwh. Bu değer ise  72 bin kişilik bir nüfusun 1 yıllık elektrik enerjisi ihtiyacına eşit.  Bu dönemde,  toplanarak enerjisinden yararlanmak üzere bertaraf ettirilen 12 bin 74 ton atık motor yağı, toplanmayarak denizlere, göllere, nehirlere kontrolsüz olarak bırakılmış olsaydı, 11 milyon m3 kullanılabilir suyun kirlenmesine neden olacaktı.

Petder'in 2008 yılı boyunca topladığı atık yağların sektörel dağılımı ise şöyle:

Araç Servisleri %66, Kamu Kuruluşları % 9, Yağ Üretim Tesisleri % 6, Belediyeler % 3, Akaryakıt istasyonları % 1 ve Fabrikalar+diğer % 15. Kişi başına en fazla atık yağın toplandığı illeri ise; Kocaeli, Çanakkale, Bursa,  Eskişehir, İstanbul ve Edirne oluşturuyor. Proje için bugüne kadar 8 milyon 550 bin YTL harcandı

Atık yağların toplanması projesi için bugüne kadar toplam 8 milyon 550 bin YTL bütçe harcandı. Bu tutarın yaklaşık yüzde 50'si bu projeye katılan şirketler tarafından doğrudan finanse edilerek karşılandı. Atık motor yağlarının yönetmelik kurallarına uygun olarak toplanması, taşınması ve lisanslı işletmeler tarafından çevre ve insan sağlığına uygun koşullarda bertaraf edilmesi için gerekli tüm maliyetleri karşılayan Petder, atık motor yağı üreten işletmelere bu işlemleri bedelsiz olarak yerine getiriyor.

Yönetmeliğin gelişimi

Atık yağların toplanması ve bertarafı ile ilgili esaslar ilk defa 21 Ocak 2004 tarihinde, “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nin  Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla belirlenmişti. 30 Temmuz 2008 tarihinde ise eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı ve 26952 sayılı Yeni Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kullanım sonrası ortaya çıkan atık yağlar, içerdiği kirleticilerin oranına göre ise üç ana kategoriye ayrıldı. Sınıflamaya göre; birinci kategori olan motor yağları “Ürün olarak geri kazanım”, ikinci kategori atık motor yağları “Enerji değerinden yararlanılmak üzere ek yakıt olarak kullanım”, üçüncü kategori atık motor yağları ise “Tehlikeli atık” olarak bertaraf edilebilir yağlar olarak tanımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir