Aralık 31, 2009

Bahçeşehir Ünüversitesi'nde SRC, ÜDY ve ODY eğitimleri başlıyor

Geçtiğimiz sene Nisan ayında Ulaştırma Uygulama Araştırma Merkezi (UYGAR)'ın açılışını gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi, bu alanda verdiği “Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi” yüksek lisans programının yanında,  Ocak 2010'dan itibaren Mesleki Eğitim Yeterlilik Belgesi almak isteyenler için  üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (BÜSEM) ile ortak eğitimler vermeye  hazırlanıyor. Merkezde, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'ne göre 1 Ocak 2009'dan itibaren zorunlu hale gelen  ve bakanlık tarafından denetimlerinin artırıldığı Üst Düzey Yönetici (ÜDY), Orta Düzey Yönetici (ODY), Sürücü (SRC) belgeleri için çalışanlar eğitilecek.
 
UYGAR'ın merkez yönetiminde merkez direktörü olarak Prof. Dr.Mustafa Ilıcalı yer alıyor. Yönetim kurulu üyelerini ise; Dr. Nilgün Camkesen, Prof. Dr. Bekir Karlığa, Yrd. Doç. Dr. Göksel Demir, Yrd. Doç. Dr. F. Tunç Bozbura, Yrd. Doç. Dr. Yıldız Aksoy, İdari Asistan Fatih Yonar oluşturuyor. Merkez bünyesinde düzenlenen eğitimlerde, çeşitli üniversitelerde çalışan sektörün önde gelen birçok ismi ders veriyor.
 
Belediyelerle ortak çalışmalar sürüyor
 
Merkezde aynı zamanda belediyelerle ortak olarak; trafik düzenlemeleri, kentin ulaşım master planlarının hazırlanması, sinyalizasyon, kavşak, kavşak geometrisi, düzenlemeleri projelendiriliyor. Bu kapsamda Alanya projesi yapıldı. Bodrum ve Ordu projeleri devam ediyor; Marmaris, Trabzon, Aksaray, Afyon gibi belediyelerle de ortak çalışmalar yapılacak. Ulaştırma konusunda araştırma projeleri yürüten merkez, Ulaştırma Bakanlığı ile de yılbaşından itibaren ortak ulaştırma projeleri de başlatacak.
 
 
Hedef; ulaşım alanındaki eğitim eksikliklerinin giderilmesi
 
UYGAR'ın aynı zamanda Proje Koordinatörü olan Dr. Nilgün Camkesen, Mesleki Yeterlilik Eğitimi'nin Türkiye'de yalnızca İzmir  ve  Ankara'daki 2  Üniversitede verildiğini, İstanbul'da ise bu eğitimi veren tek üniversitesinin Bahçeşehir olduğunu söyleyerek, Bahçeşehir Üniversitesi'nin bu alanda Türkiye'deki büyük bir boşluğu dolduracağını ifade etti.
 
Dr. Nilgün Camkesen yüksek lisans programıyla ilgili olarak; tüm inşaat fakültelerinde “Ulaştırma” derslerinin verildiğini; fakat bu konuda ülkede lisans derecesinde bir bölümün olmamasının Türkiye'de önemli  bir eksiklik olduğunu belirterek; “Bahçeşehir Üniversitesi olarak kamuda, özel sektörde çalışan kişilerin bu alandaki eksikliklerini kapatmak amacıyla bu programa başladık. Dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere, kent ve ulaştırma sistemleri hakkında üst düzey bilgi ve uzmanlık kazandırmayı hedefliyoruz. Ulaştırma ve planlama yönetimine yönelik  araştırma ve proje geliştirme çalışmaları tasarlamak, uygulamak, bu alanlarda öğrencilerin becerilerini geliştirmek bu programdaki amaçlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca Metropoliten kentlerdeki ulaştırma ve planlama sistemlerine yönelik olarak ülkemizin koşullarına uygun yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasına katkı sağlamak, bireylerin aldıkları görevlerde etkinliklerinin artırılması, Türkiye koşullarına uygun bilimsel araştırmalar yaparak, sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak ve disiplinin gelişimine katkı sağlamak da önemli amaçlarımız arasında yer alıyor. Son 1 senedir toplam 140 öğrencimiz oldu. Üçüncü dönemde, özel sektörün de bu programın farkına varmasının etkisiyle, daha çok özel sektörde çalışan kişilerden talep aldık.  Ders programımız  lisans ders programına denk bir seviyede. Ayrıca ülkenin önde gelen hocaları yüksek lisans programımızda dersler veriyorlar” diye konuştu.
 
Yüksek lisans derslerine giren önemli isimler arasında; Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Prof. Dr. Ahmet Yıldızcı, Prof. Dr. Reşat Baykal, Prof. Dr. İbrahim Baz, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. Emre Aysu, Prof. Dr. Güngör Evren, Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu, Prof. Dr. İnal Seçkin yer alıyor. Kentsel Sitemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nda  Kentsel Sistemler Yönetimi ve Ulaştırma Sistemler Yönetimi başlıklarında 2 ana modül bulunuyor. Kentsel Sitemler'de; şehir problemleri ve çözümlerine yönelik disiplinlerarası biri eğitim verilirken Ulaştırma Sistemleri Yönetimi'nde şehrin tüm dinamikleri ele alınıyor. Özellikle ulaştıma konusundaki yeni yaklaşımlar ve çözümler sunuluyor. 
 
 
Mesleki yeterlilik belgeleri
 
Üst düzey yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek ya da tüzel kişiliği temsil ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki kişileri kapsıyor.
 
Orta düzey yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek ya da tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam eden kişiileri kapsıyor.
 
Sürücü (SRC):Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi ifade eder.
 
Belgeleri kimlerin alması gerekiyor?
 
B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi ve bir adet ODY türü mesleki yeterlilik belgesi gerekiyor.
 
A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet ODY türü mesleki yeterlilik belgesi.
 
Tüm bu yetki belgelerinin yanı sıra B3, C1, D3, E1, E2, K1 ve K2 türü yetki belgeleri kapsamında çalışan tüm sürücülerin SRC mesleki yeterlilik belgesi alması gerekiyor.
 
Mesleki yeterlilik kapsamı dışında olan sürücüler
 
Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları ve bu kapsamda çalışacak sürücüler ile şehir içi taşımalarda faaliyette bulunan ticari taksi, servis v.b sürücülerin, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mesleki yeterlilik belgesi alması gerekmiyor. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir