Ağustos 6, 2013

Geri dönüşümdeki fırsatlar

Çevre ve endüstriyel geri dönüşüm Türkiye gündemine de yerleşti.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilk kurulduğunda, “Çevrenin de bakanlığı mı olurmuş” diyerek dalga geçilen günler geride kaldı. Bu sürede hem dünyada hem ülkemizde çevrenin ve geri dönüşümün önemi daha fazla anlaşıldı. Gündelik kaygılar yerini, hayatın her alanını kapsayan çok önemli bir bilgi ve mühendislik alanına ve ekonomik açıdan çok büyük, yenilik ve değişmelerin etkileyeni ve etkileneni durumuna gelen bir endüstriye bıraktı.

Üstyapı sektörü tüm endüstri alanları için olduğu gibi geri dönüşüm endüstrisi için de olmazsa olmaz bir öneme sahip. Sektör, tüm dünyada atık toplama ve taşıma işleri için özel ekipmanlar ve araçlar geliştirdi ve geliştirmeye devam ediyor. Sektörün bu alana yönelik olarak sunduğu ürünler çeşitleniyor. Evsel, kentsel, biyolojik ve endüstriyel atıklar için özel ürünler gerekiyor.

Doğal alanlardan uzaklaşmanın yanı sıra tüketeceği sınırlı ürünlerin bir kısmını kendi üreten aile ekonomisinin ve tarım toplumunun yerini farklı büyüklükte kentlere bırakmasıyla, kırsal kesimlerin en uç noktalarındaki tek eve, hatta bireye kadar uzanan bir tüketim zinciri oluştu. Bu zincir gelinen noktada endüstriyel üretim ve dağıtımla birlikte çevrenin korunmasını ve atıkların geri kazanımı da endüstriyel bir alan haline getirdi.

Tüm bu gelişmeler nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı ve yayınlayacağı yönetmelikleri, kentlerin mimari gelişimini dikkatle takip etmek gerekiyor. Çünkü bu yönetmelikler bize geleceğin atık toplama, çevre, hatta kent güvenliği ekipmanlarının neler olacağını gösteriyor.
Yakın gelecekte atıklar kaynağında, oluştuğu üretim ve hizmet birimlerinde, site ve toplu konut alanlarında ayrıştırılacak. Ekonomik bir değer olan ayrıştırılmış bu atıkların geri kazanımının da ekonomik olması ve bir enerji kaynağı ya da hammadde olarak kullanılabilmesi için uygun üstyapılar ve taşıma ekipmanları gerekiyor. Bu alana yönelik standartları şimdiden takip etmeliyiz.


İlk önce ayrıştırılmış çöplerin tek araçla toplanabilmesi için çöp kasalarında cam, kağıt, plastik ve metal için ayrı bölümler olması veya aracın en az iki bölümlü olması gerekecek. Kayar kasalar, değiştirilir gövdeler başta olmak üzere hurda damperlerinden sıkıştırma üniteli üstyapılara kadar pek çok üstyapıda çeşitlilik artacak. Elektronik ve elektrikli ev ve büro aletlerini toplayan sistemlere, hatta mobilyaları toplayan yeni araçlara ihtiyaç oluşacak. Çevre ve geri dönüşüme yönelik olarak batıda uygulanan şartnameleri ve atık toplama ile taşımaya yönelik ürünlerin çalışma biçimlerini inceleme zamanı geldi.

 


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir