Temmuz 5, 2007

İRU Modüler kamyon kavramını tartışmaya açtı

Modüler Kavram Taşıt konusu, IRU tarafından Amsterdam’da düzenlenen seminerde; ulusal taşımacılık dernekleri, birlikleri, kuruluşları ve taşımacılık sektörünün diğer önde gelen isimleri tarafından tartışıldı.

Modüler kavram taşıt tasarımı getirilerinin masaya yatırıldığı toplantıda,  taşıtların Avrupa’daki  kullanımına yönelik görüşlere de yer verildi. Modüler kavram varolan yarı römorklara ilaveler yapılması, böylece hacim ve yük olarak her bir taşıtın daha fazla yük taşımasını konu alıyor. AB ülkelerinin birkaçında  bu konuda yapılan çalışmalar meyvesini verdi ve uygulanıyor, iş çevreleri de bu yeni tasarımlara sıcak yaklaşıyor.

Seminerde konuşma yapan uzmanlar, modüler kamyon kavramının kombine ya da çok modlu taşımacılık için bir tehdit teşkil etmediğini, aksine bu taşımacılık yöntemini artırdığını belirtiyorlar. Modular kavram aynı miktar ürünün daha az taşıt ile taşınmasını sağlıyor, yakıt faturalarını azaltıyor, karlılığı ve etkinliği artırıyor, ergonomik yapısıyla trafik sıkışıklığı yaratmıyor ve çevre kirliliğine duyarlı. Ancak uzmanlar taşıtların bu olumlu yanlarının; yol altyapıları, köprü ve terminaller ile göbek tabir edilen dönüşler gibi kimi engellerle bloke edildiğini de ifade ediyorlar. Busorunların çözüm yollarının ise, akılcı güzergah belirlemeleri ile çözüleceğini savunuyorlar.

Modüler kavram için en büyük handikapı oluşturan yol güvenliğindeki tehlikelerin  ise; ancak sürücülerin bu konuda eğitilmesiyle, modern teknolojilerin, güvenlik tedbirlerinin ve donanımlarının yaygın olarak kullanılması ile engellenebileceği açıklanıyor.

IRU A.B. Karayolu Yük Nakliyesi Komite Başkanı Bertil Dahlin; modüler kavramın uygulanmasında, olumlu sonuçlara karşın bazı zorluklarla da karşılaşılabileceğini belirterek, zorluk gibi görünen durum ve konuların bu yeni kavramı kabul etmemek için bir gerekçe olamayacağını söyledi. IRU’nun bu konuda dengelenmiş ve iyi düşünülmüş bir politika izleyeceğini belirten Dahlin; karayolu nakliye endüstrisinin zorlu ve rekabetçi ortamında, gelişmekte ve gelişme sürecinin henüz başlarında olan bazı ülkelerin düşük işgücü ve ucuz yakıt kullanımı konusunda ısrarcı davrandıklarını, kanunlara uyma konusunda da olumsuz bir tavır içinde olduklarını anlattı. A.B. ülkelerinin bu tür yaklaşım ve uygulamalara izin vermeyeceğini ve yanlış anlamalar oluşmaması konusunda hassasiyet göstereceğini de sözlerine ekledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir