Ağustos 5, 2011

Logo ve amblem yazdırma zorunluluğu karara bağlandı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında araçlarda isim, logo ve amblem yazdırma zorunluluğu konusunda üyelerini bilgilendirdi. Yapılan açıklamada şöyle belirtildi:

“Derneğimiz tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş ve Uluslararası taşımacılık yapma yetkisine (C2, L2, M3, R2) sahip firmaların Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 28 inci maddesi doğrultusunda, araçlarına kendi isim, logo ve amblemlerini yazdırma zorunluluklarının bulunduğu ancak trafik zabıtasınca yapılan yol kenarı denetimlerinde araçların üzerinde bulunan isim, logo ve amblemlerinden dolayı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26. Maddesi gereğince cezai işlem uygulandığı, araçlara verilen bu tür cezaların engellenmesi ve konu ile ilgili olarak trafik kuruluşlarının bilgilendirilmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgiye göre; 1- A,B,C,D,L,M,N ve P türü yetki belgesi sahipleri, kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorunda olduklarından, bu kısa unvanların araç tescil belgelerine işletmesine ve bu amaçla araç muayene istasyonlarına tespit muayenesi için gitmelerine gerek bulunmadığını, 2- Trafik zabıtasınca karayolunda yapılan denetimlerde, birinci maddede belirtilen yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların taşıt kartlarının kontrol edilerek;

a) Araç üzerinde bulunan kısa unvan ile taşıt kartında belirtilen kısa unvanın aynı olduğunun anlaşılması halinde bir cezai işlem uygulanmamasının,

b) Araç üzerinde bulunan kısa unvan ile taşıt kartında belirtilen kısa unvanın farklı olduğunun anlaşılması halinde; Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 76 ıncı maddesi gereğince İhlal Tespit Tutanağı düzenlenerek ilin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ekinde yer alan 2 sayılı cetvele aykırılık teşkil ettiğinden 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2'nci maddesinden cezai işlem uygulanmasının,

c) Araç üzerinde kısa unvan olmasına rağmen taşıt kartında kısa unvanın yazılmamış olması durumu Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 13 ncü maddesi 15'nci fıkrasına aykırılık teşkil edeceğinden, aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi gereğince “İhlal Tespit Tutanağı” düzenlenerek ilin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne gönderilmesinin,

d) Araç üzerinde kısa unvan yazılı olmamasına rağmen taşıt kartında kısa unvanın yazılmış olması halinde, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 76 ncı maddesi gereğince İhlal Tespit Tutanağı düzenlenerek ilin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne gönderilmesinin, uygun olacağı değerlendirilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir