Ocak 21, 2010

Praktiker yeni Tedarik Zinciri Sistemi'ni tanıttı

Praktiker, 18 aylık bir çalışmanın sonunda oluşturduğu yeni Tedarik Zinciri Portalı'nı 20 Ocak Çarşamba günü, İstanbul Teknk Üniversitesi'nde düzenlediği bir seminer ile tedarikçilerine tanıttı. Ana modülleri arasında; sipariş yönetimi, lojistik yönetimi, finansal yönetim, satış ve stok yönetimi modülleri bulunan Praktiker'in yeni sistemi, tedarikçilerine internet üzerinden sipariş, satış ve stok takip imkanı sunuyor; ayrıca yeni yapı ile praktiker, tedarikçileri ile yapmış olduğu satınalma operasyonlarına ilişkin tüm bilgi akışını yönetilebiliyor. Sistem ile operasyonel ve finansal tüm analizler için bir kaynak havuzu elde ediliyor. Tedarikçiler sistem üzerinden etkin satış ve stok takibi yapabiliyor.  Bu sayede Praktiker,  yeni portal ile Türkiye’de yerleşik bulunan 400’ün üzerindeki tedarikçisinin yönettiği toplam satın almanın %95’ini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
 
Tedarikçiye özel kullanım
 
Tedarikçilerin farklı bilgi işlem yapılarına uygun data formatlarını sağlayan esnek sistem sayesinde, tedarikçiye özgü online entegrasyon imkanı sunuluyor. Sistemden; sipariş sıklığı, operasyonel ve finansal satış, stok raporları, satınalma ciroları, ürün grupları bazında satınalma miktarları, karşılaştırmalı finansal tablolar ve benzeri birçok rapor, market bazında ve istenen zaman aralığı için temin edilebiliyor.
 
Bununla birlikte Praktiker Dağıtım Sistemi üzerinden marketlere siparişlerini teslim eden tedarikçi araçlarının bekleme süreleri, depoda bekleyen siparişlerin miktarı, depodan markete olan sevkiyatta siparişin konum ve siparişin markette kabul bilgileri detaylı olarak kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor. Sistemin kullanıma alınmasıyla, Praktiker tedarikçileriyle özellikle satış ve stokların yönetiminde daha kapsamlı bir işbirliği yürütmeyi planlıyor.
 
Başarının yolu tedarik zincirini iyi yönetmekten geçiyor
Etkinlik sırasında konuşma gerçekleştiren Praktiker Türkiye Lojistik Müdürü Akın Toros firmanın rekabetçi stratejisinin gerçekleştirilebilmesi için geçerli stratejisi ile uyumlu tedarik zinciri stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasının gerektiğini belirterek şunları söyledi:  “Firmanın içerisinde bulunduğu tedarik zincirini ve müşterisini anlaması gereklidir. Tedarik zinciri doğrudan veya dolaylı olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ile ilgili olan aşamalardan oluşur. Müşteri tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçasıdır. Tedarik zincirinin varlığının önemli amacı kendisi için kar üreten bir süreç içersinde müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktır. Tedarik zinciri karlılığı bütün tedarik zinciri aşamaları boyunca oluşan toplam karlılıktır. Tedarik zincirinin başarısı tedarik zinciri karlılığı ile ölçümlenebilir. Fakat zincir içersinde yer alan herhangi bir firmanın bireysel karlılığı ile ölçümlenemez. Karlılığın artırılması için maliyet ve kazanımların kaynaklarına bakmak gerekmektedir. Kazanımların tek kaynağı müşteridir. Tedarik zincirinde pozitif para akışının gerçek tek kaynağı müşteridir. Zincir içersinde gerçekleşen tüm para, ürün ve bilgi akışı maliyet yaratır.

Bu yüzden bu üç temel akışın uygun yönetimi tedarik zinciri başarısındaki anahtar noktadır. Tedarik zinciri yönetimi müşteri memnuniyeti ve karlılığı maksimum hale getirmek için bütün aşamalar boyunca bu akışların yönetimini kapsar. Bu açıdan bakıldığında firmalar arasındaki rekabette bir adım öne geçmek firmaların tedarik zincirleri arasındaki rekabette sağlanacak başarının sonucudur. Rekabetten başarı çıkmanın tek yolu tedarik zincirini iyi yönetmek ve zincir içersindeki firmalar arasında karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı yaratmaktan geçmektedir.”

 
Praktiker'deki gelişmeler
 
Toros, Praktiker'de tedarik zincirinin yeniden yapılandırılması kapsamında yapılanlar hakkında ise şunları ifade etti: “Praktiker, 2009 yılında dağıtım merkezini kurmuş, lojistik servis sağlayıcı firma ile sistemsel olarak tam entegrasyonu sağlamış ve ürün akışlarını uygun maliyet ile gerçekleştirirken taşıma süresindeki belirsizliği en aza indirgemiştir.Ocak 2010 itibari ile İstanbul tedarikçilerinin yaklaşık %80’i ürünlerini Praktiker’in dağıtım merkezi üzerinden, %10’u depo ve fabrikalarından Praktiker organizasyonu ile marketlere sevk etmektedirler. Ayrıca sezonluk ürünler de çekme uygulamasına geçmiş bu kapsamda marketlerin depodan doğrudan ürün sipariş vermelerine imkan sağlayacak sistemsel alt yapısını kurmuş ve uygulamaya almıştır.
 
Tedarik zinciri içersiinde verilecek kararların doğruluğunun sağlanması için zincir içerisinde doğru bilginin istenilen zamanda karar vericilere sunulması gerekmektedir. Dolayısı ile zincir içersinde üretilen bilginin taraflarca paylaşımı tedarik zinciri etkinliği doğrudan etkilemektedir.2009 yılında 8 aylık bir proje kapsamında Tedarik zinciri içerisindeki bilgi akışını etkin ve verimli bir şekilde yönetmek amacı ile tedarik zinciri yazılımını tamamlamış ve tedarikçilerinin kullanımına sunmuştur. Bu yazılım ile satın alma siparişlerinin internet ortamında tedarikçilerine sunulması, satış ve stok bilgilerinin paylaşımı ve tedarik zinciri içersinde tedarikçiden marketlerine ve marketlerinden tedarikçilerine gerçekleşen ürün hareketinin izlenebilirliğinin sağlanmasıdır. Tedarikçilerimize sağlanacak düzenli bilgi akışı ile mevcut rekabet şartlarına daha güçlü uyum sağlanması ve zincir boyunca bilgi eksikliği sebebi ile oluşan verimsizliklerin yok edilmesi hedeflenmektedir.
 
Tedarik zinciri içersinde yer alan diğer önemli maliyet kaynaklarından ürün akışına yönelik olarak ilerleyen zaman içersinde tedarikçilerimiz ile ortak antrepo, depo, tedarikçilerimizin dağıtım taleplerini karşılamak amacı ile dağıtım merkezi kapsamının değiştirilmesi planlanmaktadır.”
 
 
Tedarikçilerle daha verimli bir süreç

Praktiker Türkiye Ülke Müdürü Gunther Vosskaempper de dünyada dokuz ülkede 439 mağaza ve 21 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren Praktiker Grup'un, 2009 yılında 3.7 milyar Avro’luk satış gerçekleştirdiğini belirterek; “Praktiker Grup, Türkiye’de 12 yıldır toplam 11 mağazası ile 40 binden fazla ürünü müşterileriyle buluşturuyor. Praktiker Türkiye olarak yaklaşık 400 yerel tedarikçi ile çalışıyoruz ve Türkiye satışlarımızın %80’den fazlasını Türk tedarikçilerimizin ürünleri oluşturuyor.Tedarikçilerini her zaman global ölçekte de desteklemeye özen gösteren Praktiker’in faaliyet gösterdiği bazı ülkelerde şu anda 10’dan fazla Türk tedarikçisinin ürünleri raflarda sunuluyor. Tanıtımı yapılanB2B yazılımımız ile bu anlayışa hizmet edecek altyapıyı sağlamış oluyoruz. Praktiker, “Tedarik Zinciri Platformu”nun işleyişi ile tedarikçi firmaların sistemli ve ileri görüşlü hareket etmesine olanak sağlanmış oluyor

 B2B platformunun kullanımı ile; depolardaki fazla stokların azaltılması, stoksuzluk nedeniyle meydana gelen satış kayıplarının önlenmesi, doğru sevkiyat, doğru fatura, iletişim masraflarının azaltılması gibi birçok alanda tedar
ikçilerimizle ortak verimlilikler yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir