Ağustos 21, 2010

RORO gitti ayrılık bitti; UND ve RODER birleşme çalışmalarına başladı

RODER ve UND tek çatı altında birleşme kararı aldı. RODER, fesih oluyor.

RODER, 31 Mayıs 2010'da yapılan genel kurulda üyelerin isteğiyle UND ile birleşerek tüm nakliyecilerin tek dernek altında birleşmesine yönelik önemli bir adım atmıştı. Uzun bir süredir taraflar arasındaki görüşmeler sonunda varılan mütakabat ise 19 Ağustos 2010'da, UND ve RODER işbirliğiyle düzenlenen iftar yemeğinde duyuruldu. “Tarihsel an” olarak ifade edilen bu yemeğe;  Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bakanlık yetkilileri,  iki derneğin yönetim kurulu üyeleri ile binin üzerinde nakliyeci katıldı.

Toplantıda; bakanların yanı sıra UND Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Dinçşahin, RODER Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Çobanoğlu, TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclis Başkanı Çetin Nuhoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve DEİK İran İş Konseyi Başkanı Ali Osman Ulusoy, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halim Mete konuşmacı olarak yer aldı. RODER'in Kurucu Başkanı ve UND Eski Başkanlarından Saffet Ulusoy'un sağlık nedenlerinden dolayı toplantıda yer almadığı bildirildi.

Yeni yapılanmaya ilişkin ipuçları verilmedi

UND'nin bugüne kadar düzenlediği yemeklere oranla çok daha fazla katılımın sağlandığı  gecede, birleşmeye yönelik heyecan verici konuşmalar yapılmadı. Birleşmenin açıklandığı iftar yemeğine bakanların katılması toplantının havasını değiştirdi. Nakliyeciler birleşme sürecini olumsuz etkileyecek görüş belirtmediler. Sektörel sorunlarını fazla vurgulamadılar.

RODER’in fesih edilmesi süreciyle UND’de yeni bir yönetim kurulu oluşması ve bu yönetimin de UND’nin temel çalışma ilkelerini devam ettirmesi bekleniyor. RODER üyelerinin daha önce oluşturduğu ticari kurumlar ise işlerine devam edecek. Buna karşılık RODER’in temsilcilikleri ve çalışanlarının geleceği ve dernek varlıklarının ne olacağı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Uluslararası nakliyecilerin gündeminde, birlikte yapabilecekleri büyük projelerin olduğu, bu projelerin arasında UND Deniz adlı RORO işletmesi gibi projelerin bulunduğu belirtiliyor.

Bu ayrılık neden oldu? RODER'de fesihe giden yol

UND ve RODER, Saffet Ulusoy'un başkanlık döneminde özellikle ekonomik girişimleri ile etkin, tanınır, saygın bir kurum olarak  öne çıktı.  Ulusoy'un 20 yıllık süren UND Başkanlığı dönemi, uluslararası kara yolu taşımacılığının gelişim gösterdiği yıllara denk geliyor. Saffet Ulusoy bu dönemde atılımları ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik ortaya koyduğu projeler ile  taşımacılık sektörüne büyük katkı sağladı. Yugoslavya iç savaşı ile birlikte Doğu Avrupa'da yaşanan siyasal değişiklikler sonrasında zorlaşan geçişleri aşmak için oluşturulan RORO işletmesi; uluslararası areneda başarı kazanan ve örnek bir proje oldu.  Bu projenin oluşumunda Saffet Ulusoy, birleştirici ve geliştirici kimliği ile öne çıktı. Ulusoy, bu projenin yanında irili ufaklı üyeleri bir arada tutarak, onlara yol gösterici rol oynadı ve farklı projelerin de fikir babası oldu.

Projeler zincirinin en büyük parçası olan RORO işletmeleri, sektöre yaptığı büyük katkı ile birlikte sektörel ayrılıkların da oluşmasına neden oldu. Bu ayrılık, 2001 yılında Çetin Nuhoğlu'nun  UND başkanı seçilmesinden sonra, Saffet Ulusoy ve bazı nekliyecilerin RODER'i kurmasıyla sonuçlandı.

RODER kurucuları, uzun dönemde UND'nin  “kanarya sevenler derneği” konumuna düşeceğini ifade etmiş olsalar da, yaşanan süreç, UND'nin Saffet Ulusoy olmadan da yaşayabileceğini gösterdi. UND Bşkanı Çetin Nuhoğlu; etkin çalışmaları çağdaş yaklaşımı, sabırlı ve inatçı tutumu ile UND'yi başarılı kıldı.

İki derneğin birleşmesini hazırlayan ve RODER'e fesih kararı aldıran gelişmeler arasında özetle; RODER’in Kurucu Başkanı Saffet Ulusoy'un etkin çalışma hayatına son vermesi,  RODER'in Saffet Ulusoy'dan sonra bu işlevi yerine getirebilecek toparlayıcı ve etkili bir isim bulamaması,  RO-RO işletmelerinin KKR’ye satılması ve satış sürecinde yaşanan tartışmalar, RODER'in kurucu ve sürekleyici ekibinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları etkili oldu.

Çağdaşlaşan UND dinç kaldı

Çetin Nuhoğlu döneminde başlayan kurumsallaşma çalışmaları Türkiye'nin tüm bölgelerinde  çalışma grupları ile desteklendi. 1974'de Hayri Ekinci ve arkadaşları tarafından kurulan ve Saffet Ulusoy ile arkadaşları tarafından geliştirilen, zenginleştirilen UND, Çetin Nuhoğlu döneminde, modern bir yapıya kavuşturuldu. Çetin Nuhoğlu'ndan sonra Tamer Dinçşahin de bu çizgiyi sürdürdü.

Yeni dönem başlıyor

İki derneğin birleşmesiyle uluslararası nakliyeciler yeni bir döneme başlıyor. Önümüzdeki dönemde sektörün aşması gereken geçiş belgesi, gümrükler, yakıt fiyatları, araç yenileme, vergiler, vize gibi sorunlar daha çok gündeme taşınacak. Özellikle uluslararası çalışan, multimodal taşımacılık yapan küresel organizasyonlar oluşturma ve küresel rekabetle başa çıkma konuları önem taşıyacak.

Diğer yandan uluslararası nakliyeciler; değişen nakliyeci profili, artan üye sayısı ile birlikte, sektörde saygın ve etkin isimlerle, üyeleri bir arada tutacak; yeni liderlerin öne çıkmasının sağlanması, bu esnada ise mesleki birliğin korunması gibi zor görevler üstlenecekler. Liderler de  önemli girişimler ile bir önceki dönemdeki başarıları aşabilecek önemli projeleri gerçekleştirmenin zorunluluğunu  hissederek, baskı altında olacaklar.

Konuşmacılar ne dedi?

Çobanoğlu: “Birlikten kuvvet doğar”

RODER Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Çobanoğlu, 31 Mayıs 2010’da RODER’in genel kurulunda, üyelerin isteğiyle UND ile birleşme kararı aldıklarını belirterek şunları söyledi “ Günümüz dünyasında şirketler kıtalar arası, ülkeler arası evlilikler yapıyor.  Dernekler; federasyonlaşarak,  konfederasyonlaşarak güçlenirken, bizim aynı sektörde olduğumuz halde parçalanmamız, gücümüzü artırmadı ve maalesef azalttı. Şimdi şu tabi kuralı hatırladım ki; birlikten kuvvet doğar. RODER ve UND'yi hepimizin ortak kararı ile birleştirmeye hazırlanıyoruz.

2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat ve buna bağlı olarak bugün 1 milyon olan ihraç yatırımlarımızın 3 milyon adede çıkarılması en önemli hedeflerimizden biridir. Bu hedefimize ulaşmak için sektörümüzü ayrıştırmak yerine bütünleştirmek, ivedilikle hazırlık yapmak hem taşıma pazarında önümüze çıkan engellerle, hem de verimli çalışmamızı engelleyici yerel sorunlarımızla mücadele etmek gerektiğinin bilincindeyiz.

Taşıma yapmakta olduğumuz Asya, Avrupa ülkelerindeki 58 ülkenin, global ekonomik krizin etkisiyle uyguladığı korumacı politikalar geçmişten günümüze mücadelede ettiğimiz hakkaniyetsiz bir takım uygulamalara ilave olarak batı pazarlarının beklenenden fazla daralması, özellikle doğu pazarlarında etkin olmamızı, maksimum verimli hizmet üretmemizi zorunlu kılıyor.

Sektörümüzün bu sıkışık döneminde ihtiyaç duyulan acil tedbirleri her fırsatta sizlere ilettim. Biz sektör olarak bu ülkede elimizi taşın altına koymayı görev bildik. Sizlerden de yanımızda olmanızı, bizi desteklemenizi beklemenin kendimizde bir hak olduğunu düşünüyoruz. 1974 ylında bin bir emekle kurduğumuz RODER ve UND'yi UND çatısı altında birleştirmenin ancak sektörümüzün tüm mensuplarının desteği ile başarıya ulaşabildiğini görüyoruz. Verdiğiniz destekden ötürü hepinize teşekkür ediyorum.”

UND Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Dinçşahin: “Bölünmüşlük sona eriyor”

“Geleneksel İftar yemeklerimizden birinde daha sizlerle buluşmaktan mutluyum. Ancak bu yıl Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Sektörü için her zamankinden daha anlamlı ve özel bir buluşmaya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Ramazan ayı Bereket ayıdır. Paylaşım, birlik ve beraberlik ayıdır. İşte bu güzel ay sektörümüz içinde “Birlik ve Beraberliğin ve bundan doğacak kuvvetin ilk adımı olarak, hafızalarımızda yer edecektir.

Bu özel gece, UND ve Roder’in, 2002 yılından bu yana süregelen bölünmüşlüğü sona erdirmesi, iki sektör derneğinin tek bir çatı altında toplanmasının ilk adımı olarak bilinecektir.

Bizler çok önemli bir sektörün temsilcisiyiz. Ulaştırma ve Lojistik Sektörünün “Stratejik” önemi giderek tüm dünya çapında kabul görüyor, sektör tüm ekonomi politikalarına ve ülkelerin büyüme hedeflerine yön veriyor…Bugün dünyaya baktığımızda lojistik, ürettiğimiz malın maliyetinin % 20’si, ülkelerin istihdamının % 15’i, milli gelirlerinin en az % 10’unu ifade ediyor. Sadece Avrupa’da 1.2 trilyon Euro’luk bir pazar, 10 milyon kişiye iş anlamına geliyor.Ulaştırma sektörü ülkemizde de %14 istihdam anlamına geliyor. Bizler, bu denli hayati öneme sahip bir sektörün temsilcileri olmakla her zaman gurur duyduk ve duyacağız.

Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya ticaretinden alacağı % 1.6 payla 500 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmayı planlayan Türkiye için “bu ticareti hedef pazarlarına doğru zamanda, doğru şekilde ve rakiplerinden çok daha uygun maliyetlerle ulaştıracak sağlıklı ve güçlü bir Lojistik Sektörü, en öncelikli gereksinimlerden biridir. Bizler, Pırıl pırıl bir genç nüfus, sürekli gelişen alt yapılarımız ve iddialı projelerimizle daha fazlasını gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz.

Güçlü bir lojistik sektörü, ülkenin en önemli silahıdır. Savaşlar artık ekonomik savaş halinde oluyor. Ekonomik savaşlarda da Modern, güçlü, teknolojik bir Lojistik yapılanmaya ihtiyaç vardır. Biz güçlüyüz demek, artık yetmiyor. Lojistik üst yapılanmada gerilemekteyiz. Artık Dünya Lojistik endeksinden bahsetmek istemiyorum. Çünkü durum belli. Ama en önemlisi ise kriz ve sonrası yatırım yapacak gücümüz azaldı. Filolarımız eskiyor, bu sektör gerçekten yavaş yavaş eriyor.

Nakliyecilerimizin kazanımları önemli ölçüde azalırken, giderlerinin ise giderek arttığını görmekteyiz. Biliyorum birçok sorunumuz, özellikle de acilen halledilmesi gereken sorunlarımız var. Antrepo konusu, vergi konuları, yabancı plakaların denetimi, araç muayene istasyonları, sürücü davaları, Karayolu İş Kanunu, Lojistik Köyler, ihracatçılarımızın Türk plakalı araç yüklemeleri,…. daha da sayabiliriz.

Bunlar gerçekten önemli, bu konuda Hükümetimizden sektörümüze yönelik destek beklediğimizin altını çizerim. Ancak, bizlerde biliyoruz ki, iyileşme sürecinin başarısı, tüm paydaşların oluşturacağı güç birliğine bağlıdır. Bunun için bizlere de büyük görevler düşmekteydi. Biz bu düşünceyle; UND ve Roder olarak, sektörün çıkarı için güçlerimizi birleştirme kararı aldık. 2002 yılında meydana gelen “istenmeyen ayrılığın” sektörümüze zaman zaman fayda değil, zarar getirdiğini hep birlikte gördük. Sektörümüzü temsil maksadıyla faaliyet gösteren 1’den fazla örgütün bulunması, kimi zaman karşımıza tek vücut olarak çıkan rakiplerimiz karşısında elimizi zayıflatırken, elde edebileceğimiz kazanımların yerine enerjimizin boş yere harcanması ile sonuçlanmış oldu.
Sizlerin bugün burada olması da aldığımız bu kararın ne kadar yerinde olduğunun en önemli göstergesidir. Bundan sonra da bu sürece vereceğiniz desteği sonuna kadar sürdüreceğinize olan inancım tamdır.

Bu kapsamda her iki derneğin temsilcileri adına yeni işbirliğimizdeki gelişmeleri sizlerle paylaşmanın sözünü vererek, değerli katılımınız için en içten teşekkürlerimi sunuyor, Bu güzel ve anlamlı buluşmamıza her zamanki gibi koşulsuz destek veren BP ve Castrol ailesine de teşekkür ediyorum.”

TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclis Başkanı Çetin Nuhoğlu:”Sektör güçleniyor”

“Bazen 1+1'in 2'den fazla olduğu andayız şu anda. 1+1 bazen gerçek anlamda 2'den çok daha büyük bir anlam ifade eder. Hepimiz sinerjinin her katılımcıya verdiği katkıyı biliriz. Hele bugün, 8 yıl önce bir ayrılık sonucunda 2 tane çok güçlü derneğin çıktığı ve bu iki derneğin tüm Avrupa'da, Asya'da bütün problemleri çözme konusunda yan yana gelerek hem gücünü gösterdiği, hem ülkede gücünü gösterdiği bu kadar büyük bir sektörün iki derneğinin yan yana gelmesi çok önemli.  2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirecek olan bir lojistik sektörünün temelinin atıldığı bugün, hepimize büyük görev düşüyor. Ben bu anlamda iki derneğin yönetim kurullarına ve kurul başkanlarına şahsım ve kurumum adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve DEİK İran İş Konseyi Başkanı Ali Osman Ulusoy: “Birlik sorunların çözümünü hızlandıracak”

“1970'li yıllarda kurulan UND'nin o günlerinde vardım. O yıllarda uzun yıllar divan başkanlığı yaptım. UND'nin kuruluşu sırasında  dünyada nakliye sektöründe buralara geleceğimiz aklımızdam geçmiyordu.  Şimdi Avrupa ülkelerinde Türkiye taşımacılıkta bir numara. Lojistik ise daha yeni yeni gelişiyor. Ancak gelecekte daha ön planda olacak.

Sarp ve Kapıkule Gümrük kapılarındaki beklemeler, İran ile ikili veya transit taşımalarda alınan yakıt farkları , araç alımlarında uygulanan yüksek vergiler gibi sektörümüzün acil çözüm bekleyen sorunları var. İki derneğin birleşmesi ve güç birliği yapmasıyla bundan böyle sorunlarımıza daha hızlı çözüm bulacağımıza inanıyorum. 9 yıldan beri derneklerin birleşmesi için çaba harcadım ama benim için de zor bir dönem oldu. Şimdi bu rüyanın gerçekleşmesine tanıklık ediyoruz.”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi:”Birleşme 2023 hedefinde etkili olacak”

“Bu iki güzide derneğin birleşmesi TİM için de gerçekten son derece önemli. Lojistik sektörü Türkiye'nin yüz akı. Geçen yıl yaklaşık 240 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle lojistik sektörünün büyük bir katkısı var. Biz TİM olarak Cumhuriyetimizin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat trafiğini oluşturmak için dış ticaret müsteşarlığımızla ve Bakanımız Zafer Çağlayan'la birlikte çalışıyoruz. Yapılan çalışmalarda lojistik sektörünün 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat olmak üzere 40 milyon dolar dış ticaret hacmiyle, ekonomimize gerçekten çok büyük katkısı olacak. Bugün bu birleşme de 2023 yılındaki hedefe katkı sağlayacak.”

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halim Mete: “Ayrılıkta azap vardır”

“Bugün burada yeniden birleşmenize şahitlik ediyoruz. Hayırlı olsun.  8 yıldır birleşin diyorduk hep ‘hayır’ diyorlardı. Bugün artık ‘Evet’ diyorlar”. Atalarımızın da söylediği gibi  “Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır.” Rahmeti ve bereketi yakalama yolunda karar veren RODER'in ve UND'nin yetkililerini canı gönlden kutluyorum. Birlikte daha büyük işler yapacağınızı biliyoruz. Yapacağınız işlerde size daha çok yardım etmemiz gerektiğini biliyoruz.

TOBB olarak neler yapıyoruz? Bir tanesi Türkiye Ulaştırma Meclisi, şimdiki adıyla Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi aracılığıyla sektöre hizmet ediyoruz. İkincisi Tır Komitesi. Bu komite ile yanlış yapanları belirliyor ve cezalandırıyoruz. Sizlerden gelen destek doğrultusunda kararlar alıyoruz. Bunun yanında geçiş belgelerini dağıtıyoruz. TOBB Eylül ayından itibaren Takografları odaları aracılığı ile dağıtacak.”

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan: “Sektörü geliştirecek çalışmalara ağırlık veriyoruz”

“Böyle hayırlı bir ayda iki kardeşin birleşmesi, birlikte hareket etmesi sevindirici. Yıkmak kolaydır. Beraber olmak ise zordur. Bu çerçevede ümit ediyorum ki bu birleşme önümüzdeki dönemde hem sektörün hem ülkemize hayırlı olacaktır. Ben de böyle bir gecede sayın bakanımla birlikte nikah şahidi olarak bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.

İlgili olduğum Lojistik sektörü ve dış ticaret bir elmanın 2 yarısı. Bu çerçevede bugüne kadar yapılmış olan faliyetler ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan faliyetler son derece önemli. 8 yıl önce Türkiye sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeydi. 2008 yılında ihracatımızı 132 milyar dolara çıkardık. 2008 yılında toplam dış ticaret 340 milyon doların üzerinde oldu. 3.2 milyar dolar oldu. 2009'da küresel krizden sonra ister istemez ülkemizin dış ticareti de küçüldü. Buna rağmen ülkemiz geçen yıl 240 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirdi. Ve bu malların taşınmasını değerli lojistik sektörünün çalışanları olan sizler yaptı. 2023 yılında, yani cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde koymuş olduğumuz 1 trilyon dolarlık tış ticaret ve bunun yanı sıra en az 500 milyon dolarlık ihracatın yapılacağı 2023 yılında,lojistik sektörünün de buna göre yapılanması ve buna göre altyapısını kurması gerekiyor.

Bu çerçevede, bu büyüklükte ithalat ve ihracatın yapılabilmesi için limanların başta olmak üzere, demiryolu, kara yolu, havayolu taşımacılığı çok daha fazla önem teşkil edecektir. Bakanlık olarak bu doğrultuda önem teşkil eden Rusya'da lojistik merkezi kurulması için çalışıyoruz. Aynı şekilde Suriye ile böyle bir çalışmamız sürmekte. Çok yakında Irak'ta, Ukrayna'da hatta deniz aşırı bir ülke olan Amerika'da lojistik merkezleri kurma konusunda yoğun çabalar sarf ediyoruz. Bunlar sizlerin sektörünü geliştirecek çok önemli çalışmalardır.”

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım:” Nakliyeciler Türkiye'nin refahını artırıyor”

“Çok güzel bir tablo var. Bu geceden önce sektörde öncü iki dernek vardı. Biri bir şey söylediği zaman diğeri başka bir şey söylüyordu. Bizim kafamız karışıyordu. Biz de diyorduk ki; “kardeşim ikiniz de farklı şeyleri söylüyorsunuz. Siz ne zaman aynı dili konuşmaya başlarsanız biz de sizinle daha yakından ilgileneceğiz” Ve 8 yıl sonra korktuğumuz başımıza geldi. Bu iki dernek birleşti. Hayırlı olsun. Sektörümüz için, ülkemiz için hayırlı olsun.

Birlikten güç doğar. Bu iki derneğin güçlerini birleştirmiş olmasının seslerinin gür çıkması, seslerini duyurabilmeleri için yararlı olacağını düşünüyorum. 8 yılımız geçti. Birlikte iyi kötü günlerimiz oldu. Ama her zaman sektörümüzün paydaşlarının sesini dinledik. Belki her dediğinizi yapamadık; ama size karşı hep dürüst olduk, açık sözlü olduk, yapacaklarımızı söyledik ve yaptık, yapamayacaklarımız konusunda da asla söz bile vermedik.

Siz ihracatınızı ne kadar artırırsanız artırın. Bunu taşıyacak nakliyeci olmadıktan sonra hiçbir kıymeti yok. İşte bunu yapan, bu ülkenin yükünü taşıyan bu vefakar taşımacı arkadaşlarımdır. Türkiye'nin yükünü taşıyan nakliyeciler burda. Türk halkının yükünü taşıyan nakliyeciler burda. Türkiye'nin refahına refah katan nakliyeciler burda.”

Gecenin sponsoru olan Castrol, Ağustos ayında Filozof’a eklenen Filo Bakım Yönetim Programını tanıttı. Toplantının sonunda konuklar, Castrol’ün Ekonomik ve Emniyetli Sürüş Simülatörü’nü kullanma imkanı buldular ve yetkililerden yenilikleri hakkında bilgi aldılar.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir