Nisan 17, 2010

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; araç, araç üstyapısı ve donanımlarına yönelik yeni bir tebliğ yayınladı

Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteler ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girdi.

10 Nisan 2010 tarihli 27548 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteler ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğ”in amacı araçlar ve bunların aksam sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe konulan teknik mevzuata göre tip onayı verilmesinde, tip onayının kapsam genişletmesinde ve imalatın uygunluğu bakımından izlenecek işlemler ve onay kuruluşu ile teknik servisler ve imalatçı firmalar veya bunların yetkili temsilcisi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yayınlandığı tarihte yürürlüğe giren tebliği, otomotivciler için yeni bir alışma ve bazı uygulama ve düzenlemelerde uyum gerektiriyor.

Tebliğ; araçların ve bunların aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleri ve bunları oluşturan parçaların Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) teknik düzenlemelerine, Avrupa Topluluğu (AT) yönetmeliklerine veya ilgili teknik mevzuatına uygunluğunun belgelendirilmesi ve araçlara MARTOY, TORTOY veya MOTOY’a göre AT veya ulusal tip onayı verilmesi için yapılması gereken işlemler ile MARTOY, TORTOY veya MOTOY’da belirtilen istisnaları hariç, sahip olmaları gereken AT veya ulusal tip onayı ile ilgili uygulamaları kapsıyor.

Silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini sağlamakla sorumlu birimlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş araçlar için MARTOY’da tanımlanan tip onayı veya münferit onay alınması, bu araçların MARTOY’un şartlarını sağlaması koşuluyla, imalatçının isteğine bağlı.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız: http://www.resmi-gazete.org/tarih/20100410-14.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir