Ocak 8, 2010

Servis araçları yönetmeliği Danıştay'a takıldı

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Kolu Kamu Çalışanları Sendikası'nın, 17 Eylül 2009 tarihli Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin,  bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açması sonucunda bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.  Danıştay yönetmelikteki bazı hükümleri oybirliğiyle durdurdu.

Yönetmeliğin okul servis araçlarının yaş sınırlamasını 12'den 20'ye yükselten hükmü ile servis aracında bulunması zorunlu rehber personelin yaşı ve tahsil seviyesinin düşüren hükmünün yürütmesi durduruldu.

Dairenin kararında: ''Davalı Ulaştırma Bakanlığının savunmasında öne sürülen nedenlerin daha önceki düzenlemede yer alan araç yaşı ve rehber personelin niteliklerinin değiştirilmesini zorunlu kılacak, objektif, yeterli inceleme ve araştırmaya dayalı olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu düzenlemelerde, sebep yönünden hukuka, hizmetin amacına ve gereklerine uyarlık görülmemiştir'' denildi.

Davalı Ulaştırma Bakanlığının karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri görüşecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir