Haziran 19, 2006

Shell'den Bir Tarihsel Yolculuk Kitabı

Tekerleğin icadından bugüne gelişen otomobil teknolojileri, otomobil tutkunu And Yüce tarafından “Modern Otomobil Teknolojisi” ismiyle kitaplaştırıldı. Shell’in katkılarıyla basılıp dağıtılıyor. İlk olarak 1997 yılında “Günümüzde Otomotiv Teknolojisi” adıyla yayınlanmıştı. Kitapta her 75 yılda yeni gelişmelerin yaşandığı ulaşım sistemlerinin dünü, bugünü ve yarını detaylı bir biçimde inceleniyor. Shell’in otomotiv sektöründeki teknik tecrübesi, bilgi ve deneyimi ile yazar And Yüce’nin sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesinin birleştiği “Modern Otomobil Teknolojisi” bu alandaki bilgi eksikliğini gideren bir işlev görüyor.

Modern Otomobil Teknolojisi toplam yedi ana bölümden oluşuyor. Kitabın “Tarihçe” adını taşıyan ilk bölümünde; otomobilin tarihini, bundan yaklaşık 3 bin 500 yıl önce gerçekleşen tekerleğin icadı ile anlatmaya başlıyor. Bu bölümde,otomobilin tarih içerisindeki gelişimini, geçmişten günümüze önemli kilometre taşları, bugün otomobilin geldiği nokta ve bizi bekleyen yenilikler anlatılıyor.

İkinci bölüm “Tasarım” adını taşıyor ve otomobilde tasarımın önemi ve tasarımı etkileyen faktörler hakkında detaylı bilgi veriliyor. Ayrıca tasarımcıların bilgisayar programına bağlı olmaları ve çevresel yaptırımlara uyma zorunluluğu nedeniyle artık tasarımların birbirine benzediğinden söz ediliyor.

“Üretim Aşamaları” adını taşıyan üçünce bölümde ise; otomobillerin yapımında gerçekleşen bütün aşamalar ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Bu bölümde otomobilin üretim sürecinde gerçekleşen lojistik, parçaların şekillendirilmesi, geri kazanım, gövdenin üretimi, boyama, motorlar, tamamlama ve son kontrol aşamaları ilk adımdan son adıma kadar bütün ayrıntıları ile işleniyor.

Otomobil teknolojisinin en önemli parçalarından “Motor”un ele alındığı dördüncü bölümde; motor tiplerine, çalışma prensiplerine, motorun kısımları ve motorun yapımında kullanılan teknolojilere geniş yer veriliyor.

“Gücün İletilmesi” başlıklı beşinci bölümde; motor gücünün otomobilin yürüyen aksanına aktarılması örnekler, resimler ve çizimlerle detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Kitabın altıncı bölümü olan “Emisyonlar ve Alternatif Güç Kaynakları” başlığında; emisyon türleri, egzos emisyonunun çevreye etkileri ve alınan önlemler üzerinde duruluyor. “Motorlarda Diğer Yakıt Tüketimini ve Emisyonları Azaltma Girişimleri” ve “GM GEN II EVİ” alt başlıklarından oluşan bölümde, değişken hacimli ve fakir karışımla çalışan motorlar ve Miller Cycle Prensibİ daha az yakıt tüketen ve düşük emisyonlu girişimlere örneklerle anlatılıyor.

Kitabın yedinci ve son bölümü olan “Şase Yönetimi ve Gövde” başlığında ise; iyi bir şase ve gövde sisteminin aracın her türlü yük ve sürüş durumunda emirlere zamanında ve doğru tepki verebilmesinin önemi anlatılıyor.

Shell’in katkılarıyla, And Yüce tarafından hazırlanan “Modern Otomobil Teknolojisi” kitabı 10 bin adet basıldı ve Türkiye genelindeki tüm il kütüphanelerine, teknik lise ve üniversitelere, akademisyenlere, otomotiv sektörü temsilcilerine ücretsiz olarak teslim ediliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir