Mayıs 8, 2007

Shell'den “Temiz ve Sürdürülebilir Yakıtlar” konferansı

Shell’in İngiltere’deki Ar-Ge Merkezi Shell Global Solutions’ın “Yakıt Teknolojileri Grubu”ndan Dr. Gautam T. Kalghatgi ve Dr. Hakan S. Soyhan 10 Mayıs Perşembe günü İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü’nde ve 11 Mayıs Cuma günü, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde birer konferans verecek.

Mühendisleri, akademisyenleri, otomotiv üreticilerini ve mühendislik bölümü öğrencilerini aynı platformda bir araya getirecek olan etkinlikte, Shell’in dünya çapında makaleleri yayınlanmış yakıt teknolojisi uzmanları, temiz ve sürdürülebilir yakıtlar ile alternatif enerji kaynakları ve ileri motor teknolojileri konularında bilgi verecek. Konferansta, teknolojik bilgilerin yanı sıra otomobil kullanımını etkileyen faktörler ve mevcut sistemlerin bu faktörleri nasıl etkilediği de ayrıntılı biçimde anlatılacak.

Sürdürülebilir yakıtları araştıran bir Türk

Shell Global Solutions’da araştırmalarını sürdüren Dr. Hakan S. Soyhan, Lund Üniversitesi’nde, AB 5. çerçeve programı kapsamında yürütülen, toplam 4.500.000 avro bütçeli Min-Knock, D-Level ve Planet projelerinde araştırmacı olarak görev yaptı. Soyhan, bunlara paralel olarak Volvo (Ford), Saab (GM), Scania ve StatOil gibi İsveç şirketleriyle ortak projelerde görev aldı. Bu çalışmalarından elde ettiği sonuçları derleyerek hazırladığı 8 uluslararası ve 2 ulusal makalesi, tanınmış akademik ve endüstriyel indekslerce taranan çeşitli dergilerde yayımlandı. Halen AB 6. çerçeve programı kapsamında kabul edilen toplam 1.390.669 avro bütçeye sahip, 3 yıl süreli projeyi tamamlamak üzere, İngiltere’de “Shell Teknoloji Merkezi” bünyesinde “Sürdürülebilir Yakıtlar (Sustainable Fuelube)” üzerine araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kurşunsuz benzine geçişte bir öncü

1979 yılından beri “Shell Global Solutions, İngiltere”de “Yakıt Teknolojileri Grubu”nda “Bilim Adamı” olarak çalışan Dr. Gautam T. Kalghatgi’in bugüne kadar 70’in üzerinde makalesi yayımlandı.
Makaleleri ağırlıklı olarak; taşıtlarda yakıtların kıvılcım ateşleme, alev gelişimi, vuruntu ve deposit oluşumuna etkileri üzerine oldu. Yaklaşık 30 yıllık çalışmalarıyla RON sayısından MON sayısına geçişi sağlayarak, Avrupa otomotiv endüstrisinde önemli bir değişime yol açmış, kurşunsuz benzine geçişte önemli rol almış ve yeni yakıtların geliştirilmesi çalışmalarını yönetmiştir.

Otomotiv endüstrisine sunduğu katkılardan ötürü Amerikan Otomotiv Mühendisleri (SAE) üyeliğine seçilen Dr. Gautam T. Kalghatgi, ayni zamanda İsveç`te “The Royal Institute of Technology” ve İngiltere`de “University of Sheffield”`da misafir profesör olarak görev yapıyor.

Program:

1. Konferans
Tarih ve saat: 10 Mayıs Perşembe saat 14.00
Yer: İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü, Makine Fakültesi
“Motorlarda Kendiliğinden Tutuşma ve Vuruntu”

2. Konferans
Tarih ve saat: 11 Mayıs Cuma saat 14.00
Yer: İTÜ Maslak Kampüsü, Otomotiv Bölümü
“ Gelişmiş dizel motorlarda benzin en iyi yakıt mı?
Yeterince Ön Karışımlı Sıkıştırma Kıvılcımlı Motorlarda Yakıt Etkileri”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir