Eylül 10, 2008

TAİD'den Ticari Taşıt Sürücü ve İşletmecileri için Üstyapıda Temel Bilgiler kitabı

Ticari Araç İthalatçıları Derneği (TAİD),  sektörün tüm kesimlerini bilgilendirme misyonu doğrultusunda yeni bir adım daha attı ve üstyapılar ile ilgili temel bilgileri kitaplaştırdı.

Daha önce “ticari taşıt temel bilgileri” ile “sürücü ve işletmeciler için temel bilgileri” kitaplaştıran TAİD’in üçüncü kitabının, ticari taşıtların verimli ve güvenli çalışmasında kritik öneme sahip; doğru üstyapı seçimine, montajına ve kullanımına katkı yapması bekleniyor. 12 bin adet olarak basılan kitabın dağıtımı, TAİD ve TAİD üyesi firmalar tarafından yapılacak, ilgili tüm kamu ve eğitim kurumlarına kitap ulaştırılacak.

TAİD üyelerinin bilgi kaynakları ile Taşıyanlar ve Üstyapı dergilerinin arşivinden ve teknik olanaklarından yararlanılarak M. Vahit Mahmatlı tarafından yayına hazırlanan Ticari Taşıt Sürücü ve İşletmecileri için Üstyapıda Temel Bilgiler kitabı, 216 sayfa, 16.5 x 25,5 ebadında. 17 bölümden oluşan kitabın her bölümünde konular çizimler, resimler ve formüllerle anlatılıyor.

Temel bir başvuru kaynağı

TAİD Yönetim Kurulu Başkanı H. Bahadır Özbayır, bu çalışmanın misyonunu şöyle açıklıyor:

“Ticari vasıtaların büyük çoğunlukla fabrikalarından şasi araç olarak çıktığı, ancak üzerlerine kullanım amacına uygun bir üstyapı / römork konulmasından sonra işlevini yerine getirebileceği bilinmektedir. İşte bu noktada uygun üstyapının seçimi ve montajı büyük önem taşımaktadır. Derneğimiz, misyon ve amaçları doğrultusunda sektörün bu konudaki ihtiyacını bir ölçüde karşılayabilmek amacıyla Ticari Taşıt Sürücü ve İşletmecileri için Üstyapıda Temel Bilgiler kitapçığını sektörün ve konuyla ilgilenen her kesimin istifadesine sunmaktadır.

Bu yayınımızla daha önce hazırlayıp dağıtımını yaptığımız Ticari Taşıtlarda Temel Bilgiler ve Ticari Taşıt Sürücü ve İşletmecileri için Temel Bilgiler yayın serisinin son halkası tamamlanmış olmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.

Sektörde, konusu, içeriği, anlatımı ve hitab ettiği kesimin genişliği açısından bir ilk olduğunu düşündüğümüz bu yayınımızın önemli bir ihtiyaca cevap vereceğine, bir temel başvuru kaynağı olarak kullanılacağına inanıyoruz.

Taşıma ve diğer hizmetlerin yerine getirilmesinde yapılan işi göre kullanılan taşıt ve ekipman her geçen gün çeşitlenmektedir. Yapılan işe en uygun taşıt seçimi; verimliklilik, güvenlik ve çevre için önem kazanmaktadır. Bu nedenle de farklı amaçlara yönelik taşıtların ve ekipmanların doğru seçimi ve kullanım bilgisi ve bu bilgi kaynaklarının ulaşılırlığı çok önemlidir. Bir taşıtın nerede üretildiğinden çok, üretim amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı önemlidir. Bu nedenle biz temel bilgilerin ve pazar verilerinin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalara önem vermekteyiz.”

Doğru işe doğru araç, doğru araca doğru üstyapı seçilmeli!

Aracın nasıl seçildiği ve nasıl kullanıldığı çok önemli bir konu. Önce doğru işe doğru araç, doğru araca doğru üstyapı seçilmesi gerekiyor. Ardından da bu kombinasyonun doğru kullanılması geliyor. Her ne kadar son yıllarda ilerlemeler kaydedilse de hala daha sektörde bu bilincin tam yerleşmiş olduğunu söylemek zor. Hala düşük tonajlı daha ucuz kamyon alıp aşırı yükleme alışkanlığı devam ediyor. Karayollarındaki sıkılaşan tonaj kontrolleri aşırı yüklemeyi biraz azaltsa da tam anlamıyla kalkmış değil. Bazen son model bir çekicinin arkasında kalitesiz treyler görebiliyoruz. Satın alınan aracın üretim amacına uygun üstyapı dışında techiz edildiklerini de çok sık görüyoruz. Kamyondan bozma şasisi kesilip kısaltılmış ve bir beşinci teker ilavesiyle çekiciye dönüştürülmüş araçlar var. Uzunyol nakliyesi için üretilmiş araçlar aynı şekilde kısaltılıp üzerine damper kasa monte ediliyor. Kamyonlara dingil ilavesi yıllardan beri süregelen bir uygulama. Belirli tonajlarda yasal olanları olsa bile, bunlar nasıl ve hangi koşullarda yapılıyor, bunu yapanların hepsi bilinçli mi? Belli değil. Tüm bunun sonucunda can, mal ve seyir güvenliğinin tehlikeye girmesinden verimsizlik nedeniyle milli servetin israf edilmesine kadar uzanan olumsuzluklar meydana geliyor.

Bunun önüne geçmek için klasik söylemi kullanacağım: Eğitim şart. Kullanıcı ve işletmecilerin bilinç ve bilgi seviyesi yükseldikçe sorunlar azalacaktır. Biz TAİD olarak, gerek üyelerimizin kurumsal eğitim faaliyetleri gerekse yayınlarımızla bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz.

Eğitim için kaynak yayın

Üstapıda temel bilgiler kitabımız bizim ilk yayınımız değil. Yıllar önce işin ABC'sinden başlayalım dedik ve “Ticari Taşıtlarda Temel Bilgiler” kitabını yayınladık. Bu kitapta ticari araçlarda tanımlar, sınıflandırmalar, ölçü ve ağırlıklar, çekiş sistemleri, motor verileri, egzoz emisyonu normları, sektörde kullanılan terimler gibi temel konuları işledik ve büyük ilgi gördü.

Bundan cesaret alarak ikinci sefer de “Ticari Taşıt Sürücü ve İşletmecileri İçin Temel Bilgiler” kitabını yayınladık. Böylelikle temel bilgilerin üzerine ticari taşıt teknolojisi ve sistemlerini inşa ettik. Bu ikinci kitapla ticari araç sürücü ve işletmecilerini bilgilendirmeyi hedef aldık. Bu kitap da gerek sektörde gerekse eğitim kurumlarından çok büyük ilgi gördü, kısa sürede tükendi.

Artık zincirin son halkasını tamamlama zamanı geldi diye düşündük ve ticari aracı tamamlayan üstyapıya yöneldik. Bu konuda ülkemizde yayınlanmış kapsamlı bir yayının bulunmadığını gözlemliyorduk. TAİD olarak elimizde bu konuda büyük bir birikim vardı, Taşıyanlar'ın da güzel bir arşivi olduğunu biliyorduk. Bunları birleştirince bu son kitabımız ortaya çıktı. Diğerleri gibi bu kitabımız da markalardan bağımsız olarak hazırlandı. Verilen bilgiler genel kuralları içeriyor. Kitabın kağıt ve baskı kalitesi yüksek seviyede.

Tamamladığımız bu seri ile nakliye sektörümüzün ve mesleki eğitim kurumlarımızın önemli bir ihtiyacına cevap verdiğimizi düşünüyoruz. Bunu daha başka yayınlarımız izler mi, onu zaman içinde değerlendireceğiz.

Çalışmamız ile ilgili olumlu görüşler geliyor. Üniversitelerden, meslek okullarından, nakliyecilerden, üreticilerden, diğer sektör derneklerinden, kamu kuruluşlarından. Biz de size ve Taşıyanlar'a diğerlerinde olduğu gibi bu yayının da derlenip basılmasındaki emek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde hazırlıklara katılan üyelerimize ve koordinasyonu sağlayan genel sekreterimiz Doğan Sılay'a da teşekkür ederiz.

Pazarın birçok parametreye göre analizi mümkün olacak!

TAİD olarak gerek pazar verilerini, gerek taşıtlarla ilgili bilgileri toparlamaya büyük önem veriyoruz. Çünkü pazarın nasıl oluştuğunu bilmeden durum değerlendirmesi yapmak mümkün değil. Pazar değerlendirmesi derken, sadece kim, ne zaman, ne kadar, hangi araçtan satmış sorusuna cevaptan öteye bir çok önemli bilgiden bahsediyoruz. Belirli bir zaman aralığında pazar verilerine baktığınızda müşteri tercihlerindeki değişiklikleri ve trendleri de görebiliyorsunuz.

Biz TAİD üyeleri olarak, aylık kapanan satışlarımızı derneğe belirli bir formatta bildiriyoruz. Buradan elde edilen istatistikleri de www.taid.org.tr web sitemizden kamuoyuyla paylaşıyoruz.

TAID üyeleri olarak ithal ve yerli ürünlerimizle 16 ton ve üzeri toplam kamyon pazarının %55'ini satıyoruz ve elimizde çok geniş bir veri kaynağı var. Elimizdeki bu verilerle daha kapsamlı analizler yapabilmek için dernek bünyesinde bir veri tabanı uygulaması başlatık. Çok kısa sürede devreye girecek bu program sayesinde üyelerimiz pazarı çok çeşitli kriterlere göre esnek bir şekilde analiz etme imkanına kavuşacaklar. Kamyon pazarını belirli motor güçlerinden aks konfigürasyonuna, tonajdan Euro emisyon seviyelerine, ADR durumuna, aks mesafelerinden kullanım alanlarına kadar değişken parametrelerde analiz edebileceğiz. Aynı şekilde üstyapı ve treylerde de tipten kullanım alanına, teknik özelliklerine göre analiz edebileceğiz. Bütün bu bilgiler bize sektördeki gelişim ve trendler ile ilgili ilave bilgiler sağlayacak. Araç pazarındaki trendlerle üstyapı ve treyler sektöründeki trendler birbiriyle örtüşüyor mu, bu da önemli bir konu. Örneğin alçak şasili çekici satışlarında bir artış trendi varsa treyler de mega tipi ile bunu takip ediyor mu? Bu yeni veri tabanı bazlı istatistik çalışmamız bize bu gibi hususlarda teyid imkanı verecek. Veri girişlerinde büyük titizlik gösteriyoruz. Netice itibariyle analizin kalitesi ve güvenilirliğini girilen verilerin doğruluğu belirliyor. Biz her ne kadar internet sitemizde sadece ithal araçların istatistiklerini yayınlasak da sektöre ithal yerli ayrımı yapmadan bakıyoruz. Örneğin bugün bir çekici pazarını  Mercedes-Benz Türk, Ford ve BMC gibi yerli üreticilerimizin çekici satışlarını hariç tutarak sağlıklı değerlendirmek mümkün mü? Bu yıl sonunda Renault Trucks yerli üretime başlıyor. Bugünün ithalatçısı yarının üreticisi olabiliyor, bunun tersi de geçerli. MAN ve Otoyol'un uzun yıllardır yerli kamyon üretimi vardı, bugün ithalatçı konumundalar, bu yarın yine değişebilir. Bu bakımdan artık globaleşmiş dünyamızda aracın menşeinden çok müşteri taleplerini ne kadar karşılıyor ona bakılıyor. Ayrıca bir aracın veya üstyapının verimliliği onun nasıl kullanıldığı ile birebir ilgili. Örneğin araçla treylerin uyumu çok önemli. Bunlar birbirlerini tamamlıyorlar. Onun içindir ki biz TAİD olarak bünyemizde hem taşıt markalarını hem de üstyapı ve treyler markalarını biraraya getiriyoruz. Aylık düzenli toplantılarımızda da araç ve treyler konularını birarada konuşuyoruz. Bu da bize sistemin tümünü görme imkanını ve biraz da ayrıcalığını veriyor. Bundan çok memnunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir