Kasım 20, 2006

UATOD'dan mesleki yeterllikle ilgili duyuru

1. Karayolu Taşıma Yönetmeliıinin mesleki yeterlilikle ilgili şartları 1 Ocak 2007 den itibaren aranacaktır.

2. Yönetmeliıe göre B1, B2, D1, D2, F1, F2, T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri en az birer orta düzey ve B1, D1 ve T1 yetki belgesi sahipleri ayr?ca en az birer üst düzey mesleki yeterlilik belgeli personel istihdam etmelidir.

3. Yönetici mesleki yeterlilik belgeleri Ulaştırma Bakanlığından alınabilecektir.

4. Adı geçen belgelerin yolcu taşımacılığına uygun olması ve uluslararası taşımalarda görev yapanların da uluslararası yönetici mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması gerekmektedir.

5. Belge şartlarına aykırı olmak veya belgeyi üzerinde bulundurmamak ceza nedenidir.

6. Mesleki yeterlilik belgelerinin asıl temin yolu eıitim ve sınav olmakla birlikte geçici olarak muafiyetten faydalanarak belge alma imkanı da bulunmamaktadır.

7. Muafiyetle belge alabilmek için 25 Şubat 2006 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilik için 5 yıl, orta düzey yöneticilik için 3 yıl uygun görevlerde mesleki tecrübe sahibi olma ve bunu çalışılan firma yazısı, ticaret sicil gazetesi ve sigorta-baıkur dökümü ile belgelemek gereklidir. Belgeleme ile ilgili detaylar Bakanlığın internet sitesinden (www.ubak.gov.tr) veya Derneıimizden öırenilebilir.

8. Bu belgeler temin edildikten sonra nüfuz cüzdanı ve/veya ehliyet fotokopisi (T.C. Kimlik nolu), 2 adet fotoıraf, para yatırma banka dekontları ile birlikte bir dilekçe ile Gazi Üniversitesine veya ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüıüne başvurulmalıdır.

9. Belge için Gazi Üniversitesinin Vakıfbank Emek Şubesindeki 00158007285777450 nolu hesabına 11.80 YTL ve Ulaştırma Bakanlığının Vakıfbank Emek Şubesindeki 00158007285683847 nolu hesabına 10 YTL yatırılıp dekont alınmalıdır.

10. Yönetmeliıin yayım tarihinden sonra sektöre giren sürücülerde ve eıitim ile üst düzey yöneticilik belgesi alacaklarda asgari lise mezunu olma şartı bulunmakla birlikte; muafiyetlerle belge almada asgari bir eıitim şartı bulunmamaktadır.

11. Muafiyetlerle belge almak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2006 olup, önceden eksiksiz başvuranların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

12. Belgelerin zorunlu olduıu, eıitim ve sınav ile belge almanın zor ve maliyetli olduıu, 31 Aralık 2006 ya kadar başvurmayanların muafiyetle belge alma haklarını kaybedecekleri dikkate alınarak hak sahipleri bu tarihe kadar başvurularını mutlaka yapmalıdırlar.

13. Konuyla ilgili her türlü ek bilgi, açıklama ve başvuru formları Derneıimizden alınabilir.

Tüm firmalara ve otobüs sürücülerine duyuru

1. Karayolu Taşıma Yönetmeliıinin mesleki yeterlilikle ilgili şartları 1 Ocak 2007 den itibaren aranacaktır.

2. Belgeli ve taşıt kartlı taşıtlarda görev yapan tüm sürücüler, sürücü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak zorundadır.

3. 1 Ocak 2007 den itibaren belge sahibi olmamak veya belgeyi üzerinde bulundurmamak hem sürücü, hem de firma için suç ve ceza nedenidir.

4. Sürücü mesleki yeterlilik belgeleri Ulaştırma Bakanlığından alınabilecektir.

5. Adı geçen belgelerin yolcu taşımacılığına uygun olması ve uluslararası taşımalarda görev yapanların da uluslararası sürücü mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması gerekmektedir.

6. Mesleki yeterlilik belgelerinin asıl temin yolu eıitim ve sınav olmakla birlikte geçici olarak muafiyetten faydalanarak belge alma imkanı da bulunmamaktadır.

7. Muafiyetle belge alabilmek için 25 Şubat 2006 tarihi itibarıyla 3 yıllık otobüs sürücülük tecrübesi gerekli olup, bunun;

a. Çalışılan firmalardan alınacak sürücülük yaptığınızı ve süresini belirten yazı,

b. SSK-BAİKUR dökümü,

c. Ticari taşıt kullanma belgesi fotokopisi,

d. Şoförler odası üye kayıt belgesi (kayıt tarihi belirtilmiş) gibi belgelerden en az ikisi ile belgelenmesi gereklidir.

8. Uluslararası mesleki yeterlilik belgesi için ayrıca uluslararası profesyonel sürücü belgesi veya giriş-çıkış vizeleri olan pasaport veya uluslararası çalışıldığını belirten firma yazısı gereklidir.

9. Bu belgeler temin edildikten sonra nüfuz cüzdanı ve ehliyet fotokopisi (T.C. Kimlik nolu), 2 adet fotoıraf, para yatırma banka dekontları ile birlikte bir dilekçe ile Gazi Üniversitesine veya ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüıüne başvurulmalıdır.

10. Belge için Gazi Üniversitesinin Vakıfbank Emek Şubesindeki 00158007285777450 nolu hesabına 11.80 YTL ve Ulaştırma Bakanlığının Vakıfbank Emek Şubesindeki 00158007285683847 nolu hesabına 10 YTL yatırılıp dekont alınmalıdır.

11. Yönetmeliıin yayım tarihinden sonra sektöre giren sürücülerde asgari lise mezunu olma şartı bulunmakla birlikte; muafiyetlerle belge almada asgari bir eıitim şartı bulunmamaktadır.

12. Muafiyetlerle belge almak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2006 olup, önceden eksiksiz başvuranların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

13. Belgelerin zorunlu olduıu, eıitim ve sınav ile belge almanın zor ve maliyetli olduıu, 31 Aralık 2006 ya kadar başvurmayanların muafiyetle belge alma haklarını kaybedecekleri dikkate alınarak hak sahipleri bu tarihe kadar başvurularını mutlaka yapmalıdırlar.

14. Konuyla ilgili her türlü ek bilgi, açıklama ve başvuru formları Derneıimizden alınabilir.

Bilgilerinize önemle sunulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir