Temmuz 7, 2008

UND 11 Temmuz'da 1000 tırla Bulgar Elçiliği'ne yürüyor

Uluslar arası Nakliyeciler Derneği (UND), Temmuz 2008 başlarında gerçekleştirdiği,  sınır kapılarında 6 saat süren eylem ve Bulgaristan konsolosluğuna siyah çelenk koyma eylemlerinin ardından, 5 Temmuz 2008’de Kayseri’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek Bulgaristan sorununa yönelik yapılacaklar hakkında kararlar aldı.

Yapılan açıklamaya göre; Bulgar Tır’larına yükleme yapan dernek üyeleri tespit edilecek ve bu üyeler yükleme yapmamaları için uyarılacak. Bu üyeler, aynı fiyatlarla aynı koşullar altında UND Yönetim Kurulu tarafından kendilerine Türk Tır’ları ile taşıma yapılması taahhüt edilecek. Tüm bunlara uyulmaması  durumunda ise tespit edilen firmalar Disiplin Kurulu’na sevk edilecek. Toplantıda,Ulaştırma Bakanlığı tarafından en kısa sürede Bulgaristan hattının alternatifi olan Yunanistan- Makedonya güzergahının Türk taşımacılarının kullanımına açılması ve  Bugaristan’a geçişlerin bir süreliğine drudurulması gerekliliği üzerinde duruldu; ayrıca Bulgaristan’ı by pass edecek olan Türkiye-Köstence RO-RO hattının kurulması için UND’nin hiçbir özveriden kaçınmadığı ve  hat ile ilgili çalışmalara başlanmasına karar verildiği açıklandı.

UND’nin aldığı ciddi kararlar ve üzerinde durulmasının gerekliliği belirtilen konular şöyle ifade edildi:

– Türk ihraç mallarının Bulgaristan dışındaki bir ülkeye, Türk araçları dışındaki yabancı araçlarla taşınması  sınırlı sayıdaki izin belgeleri ile yapılıyor. Ancak yapılan incelemelerde, izin belgesi olmadan Bulgaristan’a taşıma yapılıyormuş gibi gösterilerek yüklenen bir Bulgar TIR’ı Bulgaristan’a geçtikten sonra Bulgar mevzuatının kendisine getirmiş olduğu basit bir ayrıcalıkla aynı Türk ihraç malını Almanya, Fransa, İlngiltere gibi Batı ülkelerine taşıyor. Bu uygulama kanunsuzdur. Bu nedenle iç gümrüklerde ve sınır kapılarında taşımalara  ilişkin tüm belgelerin kontrolü yapılmalıdır. Bu kontrollerden daha önce Ulaş Net’te (2002- 2006 yılarınd Gümrük Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlııve Uluslararası Nakliyeciler Derneği arasında imzalanan protokol ile kurulan izleme sistemi) olduğu gibi UND personeli de görev almalıdır.
– Yine aynı sistem yardımıylaUBAK belgesi ile yapılan taşımalarda belgenin UBAK kuralları ve süreleri içerisinde kullanımı mutlak olarak denetlenmelidir.
– Konvansiyonel araçlarla ülkemize veya ülkemiz üzerinden Bulgaristan araçlarının taşıma yapılmasına engel getirecek yasal düzenleme hiç vakit kaybetmeden yapılmalıdır.
-Tespit edilen her türlü usulsüzlük durumunda, 3.000 Ruro ceza uygulaması başlatılmalıdır.
-Türkiye dış ticareti için alternatf çıkış noktası olan Çeşme ve Pendik- Trieste RO-RO hattını işleten şirketlerin Bulgaristan ile eş zamanlı olarak zam yapması rekabet hukuku açısından da düşündürücüdür. Türk taşımacısı için en önemli ve neredeyse tek alternatif olan Çeşme ve Pendik RO-RO hatlarını işleten şirketler adeta Bulgaristan’ın getirdiği her türlü engelden fırsat yaratıyor; eş zamnalı olarak akaryakıt artışı bahanesiyle yüksek artışlarla taşımacılık sektörüne ve ülke ekonomisine darbe vuruyor. Bu iki şirket son yaptıklatrı zamların gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmalı.

-Bir an önce rekabet imkanları yaratılmalı,Çeşme limanı bugün için rekabetçi olabilecek diğer RO-RO şirketlerine kapalı durumda. Rekabet kurumları tarafından da tespit edilen bu durum artık çözüme kavuşturulmalı. Derneğimiz tarafından Rekabet Kurumu’na gerekli başvuru da yapılacak.

-Rekabet ortamının yaratılmasının ilk adımı olarak ise, Çeşme Limanı’nın özelleştirilmesine yönelik Danışltay tarafından onaylanan ve kesinleşmiş iptal kararlarının biran önce uygulanması ve böylece buraya gelecek olan diğer RO-RO şirketleriyle rekabetinin sağlanması gerekiyor. Konunun çözümünde özelleştirme idaresi ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye önemli bir görev düşüyor. Bu konuda büyük bir ihmal söz konusu.

-Bu haksız uygulamayı sona erdirebilmek için için Başbakan Recep Tayip Erdoğan başta olmak üzere, Devlet BakanıKürşad Tüzmen, Dış İşleri Bakanı ve AB Baş Müzakerecisi Ali Babacan, Ulaştırma BakanıBinali Yıldırım,Türkiye Odalar ve Borsalar Birlği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfad Hidarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Oğuz Satıcı’nın da Türkiye için hayati bir mesele olan bu problemi sahiplenmeleri ve liderlik yapamlarına ihtiyaç vardır.

UND 11 Temmuz’da Ankara’ya çıkıyor

UND 11 Temmuz 2008’de; İstanbul,Trabzon, Mardin, Gaziantep, Hatay, Mersin, İzmir, Kayseri, Konya, Ankara, Bolu olmak üzere 11 bölgeden toplam 1000 araçla Ankara’ya ve Bulgaristan Büyükelçiliği’ne hareket edecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir