Eylül 13, 2006

Fazla Yüklemede “Yüzde İki”lik Toleransa Uyulacak

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ile “karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında aracın azami toplam ağırlığının en çok % 2’ye kadar tartı toleransı tanınacağı” hükmüne uygun davranılması gerekliliği talep edildi. Yurtiçi taşımacılar tarafından yapılan başvuru; “Karayolu Trafik Yönetmeliğinin 128. maddesinin (d) bendinin 2 nolu alt bendinde taşıtların dingil sayılarına göre toplam ağırlıklarının belirlendiği ve karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında aracın azami toplam ağırlığının en çok % 2’ye kadar tartı toleransı tanınacağı” hükmüne atıfta bulunuyor.

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü yapılan başvuruyu haklı bularak karayoluyla eşya taşıyan taşıtların, istiap haddinin üzerinde yükleme yaptığı durumlarda, fazla yüklemenin bu % 2’lik toleransı aşması halinde cezai müeyyide uygulanması gerektiği ifade edildi.

Taşıtlara bundan sonra %2’lik toleransı aştıkları takdirde ceza kesilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir