Şubat 14, 2008

UND kotalara karşı 2008 eylem planını başlattı

AB ülkelerinin Türk nakliyecilerine uyguladıkları geçiş belgesi kotaları sonucunda yıllık ortalama 5 milyar Dolar değerinde ihracat kaybı yaşanıyor. Türkiye’nin dış ticaretini  olumsuz etkileyen kotalara karşı ise UND 2008 yılını eylem yılı ilan etti. UND’ye üye firmalar haksızlığa uğradıkları ülkelerde hukuk yoluna başvuracaklar. Bu doğrultuda ise 10 Avrupa ülkesinde ATAD’a intikal edecek 4O dava açılacak. Taşımacı firmalar maliyetleri karşılamak üzere  cirolarının 1000’de biri oranında, 10 bin Euro’yu aşmayacak şekilde verecekleri  bir fon oluşturdular.

AB Kotaları Eylem planı kapsamı konusunda yapılacaklara ilişkin olarak  UND tarafından gerçekleştirilen açıklama ise şöyle;

3 Aralık 2007 tarihinde UND merkezinde gerçekleştirilen “AB Taşıma Kotaları Sorunu” konulu toplantı sonucunda “AB Kotaları Çalışma Grubu” kurulmuş ve Çalışma Grubu Üyeleri ile UND ve IRU temsilcilerinin biraraya geldiği ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Yapılan bu toplantıda 2008 yılı AB Kota sorununu çözüme kavuşturma amacıyla Eylem Yılı olarak belirlenmiş ve bu kapsamda bir Eylem Planı oluşturulmuştur. Toplantıda ayrıca yapılacak her türlü lobi faaliyeti, konferans vs gerçekleştirmek üzere aşağıdaki organizasyon şeması oluşturulmuştur:

İstişare Kurulu (Eylem Planlarını yürütecek, karar alacak)
Sekreterya (Yazışma ve raporlama, organizasyon)
Taşıma Kotaları Çalışma Grubu (Öneriler geliştirecek)
Avukatlar Ekibi (Hukuk komitesi)
1. Türkiye’de konula ilgli geniş katılımlı basın toplantılarının düzenlenecek.
 
2. AB Kotaları sorunun gündeme getirileceği uluslar arası platformlar:

FIATA (Karayolu Çalışma Grubu Toplantılarına katılım)
CLECAT (Avrupa Taşıma İşleri Komisyonculuğu) Nakliye, Lojistik ve Gümrük Hizmetleri Organizasyonu
DTÖ nezdinde GATT ile ilgili toplantılar DTM ile birlikte katılım sağlanması
Türk –Alman İşadamları Dernekleri Federasyonu (TİDAF) ile işbirliği
4. Yerli ve Yabancı Gazete ve Medya araçlarında İlanlar yayınlanacaktır.
Yerli ve yabancı gazete ve medya araçlarında AB Kotaları ile ilgili ilanlar ve makalelerin  düzenli olarak yayınlanması sağlanacaktır.

5. 10 AB ülkesinde  birden ATAD’a intikal edecek davalar açılacaktır.

Türk taşımacılık sektörünün kota uygulaması açısından en fazla etkilenmekte olduğu Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya’da sırasıyla davalar açılacaktır.

6. Avrupa’nın 4 merkezinde (Brüksel, Londra, Strazburg ve Düseldorf’ta ) ilgili kuruluşlarla birlikte Konferanslar düzenlenecektir.

Belirlenen merkezlerde Türk taşımacıları ile birlikte ilgili yerli ve yabancı sektör kuruluşları temsilcileri ile birlikte çeşitli panel ve konferanslar düzenlenecek ve kamuoyu oluşturulacaktır.

7. Yurtdışında aşağıda sıralanan merkezlerle lobi faaliyetlerine başlanacaktır.

IRU
FIATA
UNICE
EUROCHAMBERS
CLECAT
TIDAF
TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
TÜRK – ALMAN TİCARET ODASI
ALMANYA SANAYİ VE TİCARET ODASI (İHK)
TÜRK – FRANSIZ TİCARET ODASI
8. Yurtiçinde aşağıda sıralanan kuruluşlarla lobi faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

TOBB
TÜSİAD
YASED
TİM
İKV
DEİK
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
TOBB ETÜ
9. Yurtiçinde kamu kuruluşları ile işbirliği sağlanacaktır.

DTM
ABGS
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
10. KİK toplantılarına düzenli katılım ve rapor hazırlanması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir